Porady

Styropian czy wełna?

Przed przystąpieniem do wykonania prac izolacyjnych pada pytanie co wybrać styropian czy wełnę mineralną ? Materiały te mają podobne właściwości termoizolacyjne a wybór któregoś z nich często  zależy wyłącznie od preferencji inwestora. Drugim czynnikiem, który  wpływa bezpośrednio na decyzję to cena. System ocieplenia na styropianie wciąż pozostaje o wiele tańszy od systemu na wełny i nic nie wskazuje, aby ta dysproporcja uległa zmianie.

Poniżej porównanie obu tych materiałów:
Wełna mineralna:

 • ma bardzo dobre parametry akustyczne , dzięki swojemu ciężarowi i specyficznej strukturze, posiada zdolności tłumienia dźwięków. Ocieplenie wykonane z wełny poprawia komfort akustyczny w pomieszczeniach.
 • jedną z jej największych zalet jest elastyczność. Dzięki niej łatwo dopasowuje się ona do miejsc, w których jest układana i wypełnia je bardzo szczelnie.
 • charakteryzuje się dużą odpornością na ogień jest całkowicie niepalna. Sklasyfikowana jest jako materiał niepalny i oznaczona najwyższymi klasami A1 i A2 w 7-stopniowej klasyfikacji europejskiej, gdzie najwyższą klasą jest A1, a najniższą F. Dzięki swej niepalności może być stosowana jako materiał osłaniający przed ogniem te elementy domu, które są na ogień narażone, na przykład drewniane lub stalowe konstrukcje.
 • uznawana jest za tak zwany materiał paro przepuszczalny, umożliwiający przenikanie powietrza i sprzyjający „oddychaniu” ścian.
 • produkt wysoce odporny na działanie chemikaliów. Chodzi tu szczególnie o rozpuszczalniki pochodzenia organicznego. Może ona wchodzić w kontakt z nimi, bez żadnego uszczerbku.
 • wełna posiada niestety jedną wadę jest ona materiałem dość nasiąkliwym. Ten problem może wystąpić jeżeli zostaną popełnione jakieś błędy podczas prac ociepleniowych.
 • jest bardziej wymagająca w montażu. Wadą wełny jest to, że podczas obróbki  cięcia i układania może pylić i kłuć, dlatego należy używać ubioru ochronnego a w szczególności rękawic i maseczek.

Styropian :

 • ma gorsze parametry akustyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o dźwięki powietrzne, czyli drgania rozchodzące się w przestrzeni.
 • odznacza się mniejszą sprężystością i łatwiej go trwale odkształcić. Na szczęście w budynkach mieszkalnych, odkształcalność nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jeśli zastosowane zostaną odpowiednie rozwiązania techniczne. Nigdzie bowiem materiał ociepleniowy nie jest wystawiany bezpośrednio na działanie sił mogących powodować odkształcenia.
 • styropian w porównaniu z wełną jest niemal całkowicie nieprzepuszczalny.
 • produkt o właściwościach samo gasnących i w razie zetknięcia z ogniem nie staje w płomieniach, ale topi się wydzielając mnóstwo dymu.
 • ulega destrukcji pod wpływem działania chemikaliów, a nawet pod wpływem ich oparów, czyli mówiąc w uproszczeniu – topi się. Jest to niebezpieczne przy niektórych pracach budowlanych, kiedy to omyłkowo można użyć do mocowania polistyrenowych płyt, kleju zawierającego wymienione rozpuszczalniki.
 • jest całkowicie odporny na wilgoć, jest mniej nasiąkliwy, a ponadto, co również ważne, ma zdolność szybszego wysychania. Jednak mimo bardzo niskiej nasiąkliwości tego materiału trzeba pamiętać, że jeśli ma on mieć bezpośredni kontakt z wodą, to należy użyć specjalnej odmiany PSN lub polistyrenu ekstrudowanego.
 • styropian jest łatwy w montażu co wiąże się z eliminacją prawdopodobieństwa wystąpienia błędów wykonawczych.

Jaką grubość ocieplenia wybrać?

Grubość warstwy ocieplenia zależna jest od szerokości muru i rodzaju materiału z jakiego jest zbudowany, a także od planowanych kosztów budowy.  Dobór grubości izolacji zewnętrznej ma istotny wpływ na zapewnienie dobrej izolacji akustycznej jak i termicznej budynku. Powinien być dobrze przemyślany już na etapie projektu budowlanego.

W powszechnym mniemaniu jednak – im warstwa materiału izolacyjnego ma większy przekrój, tym lepiej. Zdaniem specjalistów optymalną grubością jaką stosuje się przy wykonywaniu ocieplenia to 12-18 cm. Biorąc to pod uwagę efekty oszczędnościowe, nakłady inwestycyjne i czas zwrotu poniesionych kosztów ocieplenia domu pozostają w najlepszych proporcjach.

W celu precyzyjnego określenia grubości zewnętrznej warstwy izolacyjnej najlepiej jest dokonać wyliczenia współczynnika przenikania ciepła U. Istotne znaczenie dla jego wartości ma rodzaj i grubość materiału budowlanego, z którego została zbudowana ściana. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych wartość współczynnika U nie może przekroczyć 0,3 W/(m²•K).

Jaki tynk wybrać ?

Tynk stanowi element wykończeniowy każdej elewacji. Przede wszystkim chroni elewację przed działaniem czynników atmosferycznych a dzięki różnorodności barw jak i strukturze zdobi budynek, nadaje mu charakter i estetykę . Wybór rodzaj  tynku uzależniony jest od rodzaju zastosowanej izolacji cieplnej jak i miejsca usytuowania budynku. Jeśli budynek ocieplony jest styropianem możemy zastosować wszystkie rodzaje tynku, natomiast przy wełnie stosuje się tynki mineralne pomalowane farbą elewacyjną ( nie akrylową ), silikatowe, silikonowe lub silikatowo-silikonowe. Jeśli  bierzemy pod uwagę usytuowanie budynku, to należy pamiętać , iż elewacje budynków znajdujące się przy ruchliwych drogach, na terenie zalesionym lub w pobliżu zbiorników wodnych są bardziej narażone na zanieczyszczenia ( unoszący się w powietrzu kurz ) i panujące wokół warunki atmosferyczne – zacienienie czy wilgoć. W takim przypadku  zaleca się  zastosowanie przede wszystkim tynku silikatowo – silikonowego, silikatowego bądź silikonowego.

Tynki mineralne – produkowane są na bazie cementu z dodatkiem polimerów, które poprawiają przyczepność i elastyczność powłoki. Stosuje się je w połączeniu z wełną mineralną, ze względu na ich paro przepuszczalność. Są trwałe i dość tanie. Wybór kolorów nie jest zbyt imponujący dlatego w praktyce tynk ten maluje się farbami silikonowymi jak i silikatowymi. Tynki mineralne są dostępne w postaci suchych mieszanek, które przygotowuje się na placu budowy.

Tynki akrylowe – wytwarzane są na bazie żywic akrylowych i innych polimerów. Używa się ich w połączeniu z izolacją styropianem. Tynki te, są odporne na zabrudzenia jak i uszkodzenia mechaniczne. Mają małą paro przepuszczalność i nasiąkliwość. Nieograniczona liczba kolorów sprawia, że z ich pomocą można uzyskać barwne i niepowtarzalne elewacje.

Tynki silikatowo – silikonowe – produkowane są na bazie spoiw krzemianowych i żywic silikonowych. Powłoka elewacji wykonana z tynku silikatowo-silikonowego jest wyjątkowo trwała i odporna zarówno na czynniki chemiczne jak i mechaniczne. Dzięki swojej obojętności elektrostatycznej i niskiej nasiąkliwości, tynki te łatwo pozbywają się zabrudzeń ze swojej powierzchni. Dla odzyskania ich naturalnej świeżości wystarczają intensywne opady deszczu.
Tynki silikatowo-silikonowe – charakteryzuje mała wodochłonność i wysoka odporność na agresywne czynniki zawarte zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym.

Tynki silikatowe – ich głównym składnikiem jest szkło potasowe. Dodatkowo występują tam jeszcze polimery i zgęszczacze. Stosuje się je w połączeniu zarówno ze styropianem jak i z  wełną mineralną, ze względu na ich paro przepuszczalność. Tynki te wykazują dużą trwałość barw. Ciekawostką  jest fakt, iż odporność warstwy silikatowej na uszkodzenia zwiększa się wraz z upływem czasu. Składniki tynku reagują bowiem z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu i zwiększają w ten sposób wytrzymałość powłoki.

Tynki silikonowe – dzięki swemu głównemu składnikowi są elastyczne, bardzo odporne na zabrudzenia i łatwe do mycia. Niestety są dość ciężkie do nakładania. Podobnie jak powłoki silikatowe wykazują trwałość kolorów  oraz dużą paro przepuszczalność , poleca się je w połączeniu z izolacją z wełny mineralnej. Podobnie jak w przypadku tynków akrylowych producenci zadbali o szeroką paletę kolorów i faktur.

USŁUGI WYKONUJEMY RZETELNIE I FACHOWO
MAJĄC NA UWADZE DOBRO I ZADOWOLENIE KLIENTA